Республика Казахстан
г.Караганда, ул.Ермекова 73/201
тел:+7 (7212)30 24 23
тел: +7 (778) 999 74 63
email:kasud09@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Карагандинский Арбитражный Суд»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Қарағанды Төрелік Соты»
Limited Liability Company
«Karaganda Arbitration Court»

Республика Казахстан г.Караганда Ермекова 73/201
Қазақстан Республикасы Қарағанды қ. Ермекова кош.73/201
Republic of Kazakhstan g.Karaganda st.Yermekova73/201
Индекс, Index: 100000
Сайт, Site: www.kasud.kz
Э-почта, Е-mail:kasud09@mail.ru
к/телефоны: 8(7212)-30-24-23; 8778-999-74-63,

Директор ТОО
Бастығы ЖШС
Қансейтов Р. Д
Direktor of LLP
Kanseitov R.D.

Председатель Карагандинского Арбитражного Суда:
Қарағанды Төрелік Сотытың Төрағасы:
Charirman of the Karaganda Arbitration Court:
Константиниди Л.М.
Konstantinidi L.M.